Inhibitory POZOSTAŁE

TN-08515 - Inhibitor korozji-baczowy
TN-07390 - Inhibitor soli roztwór
TN-07395 - Inhibitor soli roztwór
TN-07370 - Iinhibitor soli